Google   | Bing  | Wikipedia   | Search    |    Bilder

 

 

 


IT-Dienst-Routinen:
22.09.2022 20:25:43 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 20:27:30 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 20:31:14 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 20:36:16 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 20:39:08 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 21:13:17 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 21:15:30 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 21:17:04 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 21:18:05 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 21:24:20 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 21:27:06 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 21:30:24 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 22:31:51 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 22:33:42 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 22:44:32 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 22:45:59 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 22:46:22 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 23:24:55 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 23:28:36 IT-Wartung erfolgt. 22.09.2022 23:35:39 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 01:49:04 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 02:01:50 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 02:06:30 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 02:14:13 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 02:24:59 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 08:57:01 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 08:57:17 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 08:59:21 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 09:03:15 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 09:05:25 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 10:16:38 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 10:16:48 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 10:31:28 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 10:49:42 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 13:21:19 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 13:44:41 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 13:46:51 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 13:49:00 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 14:03:40 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 14:19:10 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 14:42:25 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 16:00:27 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 16:19:57 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 16:22:31 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 22:11:34 IT-Wartung erfolgt. 23.09.2022 23:01:42 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 00:17:16 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 00:29:41 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 09:04:18 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 09:05:41 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 09:07:51 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 10:42:29 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 10:47:54 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 11:01:52 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 11:06:06 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 11:19:06 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 11:46:00 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 12:09:47 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 12:49:01 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 12:50:37 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 12:56:16 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 12:56:48 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 12:58:15 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 14:43:36 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 14:47:18 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 14:51:49 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 14:58:05 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:00:03 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:08:36 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:09:49 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:10:05 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:11:10 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:39:51 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:42:32 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:43:58 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:47:02 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 15:55:01 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 16:04:27 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 16:08:08 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 16:15:23 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 16:26:09 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 16:30:48 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 16:32:35 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 16:38:14 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 19:56:27 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 19:57:37 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 19:58:23 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 20:01:27 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 23:00:15 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 23:24:06 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 23:24:24 IT-Wartung erfolgt. 24.09.2022 23:41:23 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 00:41:23 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 00:44:56 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 00:46:33 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 00:53:08 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:14:07 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:23:12 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:25:22 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:34:44 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:37:27 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:42:04 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:48:15 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:48:17 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:56:55 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 01:59:42 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 02:05:27 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 10:28:08 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 10:34:04 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:06:08 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:06:59 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:12:40 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:18:13 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:22:39 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:35:46 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:36:40 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:37:29 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:46:15 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 11:56:23 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 12:04:14 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 12:07:01 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 13:49:50 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 13:50:24 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 13:50:29 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 13:51:51 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 13:51:53 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:09:19 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:39:07 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:47:18 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:47:31 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:47:53 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:48:05 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:48:53 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:50:22 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:51:50 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:52:08 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:52:16 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:52:24 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:52:38 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:52:42 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:53:32 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:54:52 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 14:55:06 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:03:12 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:03:44 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:03:44 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:03:47 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:04:16 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:05:15 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:07:01 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:10:17 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:10:44 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:11:09 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:11:49 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:14:32 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:17:18 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:20:03 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:20:06 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:24:19 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:25:04 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:29:39 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:30:12 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:33:45 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:37:54 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:42:41 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:48:06 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:52:20 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:54:17 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 15:59:00 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 16:29:12 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 16:31:19 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 16:33:34 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 16:40:56 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 16:42:30 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 16:46:02 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 16:52:13 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 16:52:27 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 16:57:43 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 17:21:18 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 17:35:50 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 17:39:26 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 18:14:14 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 18:18:39 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 18:22:35 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 18:28:41 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 18:44:29 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 18:48:53 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 19:31:48 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 20:43:06 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 20:46:11 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 20:47:01 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 20:48:13 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 20:48:48 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 20:50:46 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 20:56:17 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:11:20 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:12:52 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:20:41 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:25:08 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:31:32 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:32:48 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:38:36 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:44:09 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:46:56 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:48:02 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:48:40 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:51:47 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:54:15 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 21:54:18 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 22:08:07 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 22:08:17 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 22:09:21 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 23:08:52 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 23:32:39 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 23:40:31 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 23:47:59 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 23:52:26 IT-Wartung erfolgt. 25.09.2022 23:53:10 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:01:05 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:02:44 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:11:54 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:25:54 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:34:12 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:38:54 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:39:17 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:48:22 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:49:12 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 00:52:05 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 01:00:55 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 01:04:00 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 01:28:32 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 01:28:50 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 01:33:00 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 01:36:21 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 01:48:53 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 08:16:02 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 08:21:01 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 09:02:37 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 09:06:26 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:03:59 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:11:02 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:26:56 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:30:23 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:33:58 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:38:17 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:39:57 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:41:39 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:41:46 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:41:52 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:43:07 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:44:59 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:48:54 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:51:52 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:52:26 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:53:44 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:54:56 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:56:28 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 11:57:08 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 12:02:16 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 12:06:30 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 12:07:47 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 12:10:41 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 12:17:20 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 12:18:11 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:17:37 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:20:53 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:24:54 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:25:23 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:26:47 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:31:34 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:33:00 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:34:57 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:36:08 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:41:04 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:43:22 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:46:12 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:48:38 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:50:11 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 13:53:19 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:03:33 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:04:44 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:25:07 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:47:30 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:50:55 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:55:24 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:56:35 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:56:42 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:58:09 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 14:59:11 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:00:06 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:01:18 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:02:16 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:07:18 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:11:00 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:16:14 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:18:36 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:20:41 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:25:55 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:27:13 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:27:28 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 15:28:15 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 18:19:25 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 18:31:00 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 18:32:36 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 18:49:06 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 18:51:26 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 19:00:19 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 19:09:44 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 19:10:51 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 23:03:10 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 23:14:21 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 23:24:24 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 23:48:45 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 23:49:37 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 23:51:42 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 23:53:11 IT-Wartung erfolgt. 26.09.2022 23:54:51 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 00:19:25 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 00:32:39 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 00:37:09 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 00:53:04 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 00:56:07 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:07:00 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:07:04 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:07:10 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:07:14 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:07:19 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:07:45 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:08:54 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:09:38 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:10:11 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:12:00 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:12:41 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:13:13 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:20:46 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:21:19 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:39:48 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:42:07 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 09:44:58 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:03:07 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:04:38 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:06:14 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:07:06 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:09:10 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:09:31 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:11:45 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:13:32 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:19:45 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:25:21 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:26:52 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:38:17 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:53:16 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 10:56:13 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 11:04:26 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 11:08:41 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 11:12:31 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 11:16:47 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 11:17:04 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 11:34:57 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 11:41:31 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 11:44:03 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 12:13:13 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 12:19:20 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 12:21:50 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 12:22:51 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 12:31:54 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 12:38:00 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 12:42:58 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 12:46:10 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 12:46:58 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 13:12:33 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 13:17:00 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 13:21:48 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 13:22:20 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 13:52:24 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 13:55:23 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 14:09:40 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 14:53:05 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 14:57:22 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:01:17 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:08:19 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:09:02 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:11:33 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:14:47 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:18:38 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:18:41 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:20:43 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:22:24 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:27:44 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:36:07 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 15:37:50 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 17:28:26 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 17:31:19 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 17:34:32 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 17:37:33 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 18:03:50 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 18:04:25 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 18:15:04 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 18:16:16 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 18:40:25 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 18:40:56 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 18:42:06 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 19:22:09 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 19:36:59 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 19:48:50 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 19:52:36 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 19:56:48 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 20:03:43 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 21:31:03 IT-Wartung erfolgt. 27.09.2022 22:52:06 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 06:25:15 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 06:38:11 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 06:39:02 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 06:41:29 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 06:41:38 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 06:48:09 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 06:49:39 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 06:55:08 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 06:57:50 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 07:25:36 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 07:50:17 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 07:52:05 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 07:52:17 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 07:52:38 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 08:01:01 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 08:13:58 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 08:25:31 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 09:01:29 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 09:04:12 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 09:21:08 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 09:27:26 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 09:28:33 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 09:54:34 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 09:55:09 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 09:57:47 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 10:01:21 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 10:39:26 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 11:48:44 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 11:54:18 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 12:29:48 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 14:05:31 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 15:02:08 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 15:02:26 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 15:06:09 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 15:47:58 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 15:57:46 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 16:06:31 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 16:19:42 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 16:19:56 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 17:27:58 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 17:29:03 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 17:29:41 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 17:30:05 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 17:38:12 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 17:38:59 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 18:19:13 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 20:16:32 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 20:22:09 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 21:03:10 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 21:07:00 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 21:58:42 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 22:02:41 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 22:13:03 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 22:36:58 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 23:16:35 IT-Wartung erfolgt. 28.09.2022 23:24:40 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 00:13:47 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 00:57:54 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 01:43:27 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 06:12:14 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 06:21:17 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 06:26:20 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 06:26:48 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 06:33:40 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 06:34:26 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 06:34:29 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 06:43:19 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 06:56:32 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 07:06:50 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 07:08:09 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 07:12:47 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 07:21:15 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 07:24:59 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 07:25:59 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 07:52:37 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 08:07:17 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 08:19:17 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 08:19:30 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 08:39:42 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 08:41:26 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 09:02:11 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 09:05:17 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 09:09:00 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 09:09:18 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 09:14:00 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 09:45:09 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 10:35:15 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 10:37:48 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 11:32:13 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 11:34:13 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 11:39:31 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 11:41:19 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 11:46:56 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 11:49:33 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 11:55:03 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 11:55:25 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 12:24:20 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 12:33:49 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 12:38:45 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 13:01:25 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 13:56:28 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 15:53:50 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 15:59:44 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 16:07:51 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 16:08:00 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 16:10:53 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 16:11:28 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 16:30:36 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 17:06:34 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 20:33:25 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 20:35:36 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 20:37:23 IT-Wartung erfolgt. 29.09.2022 20:46:02 IT-Wartung erfolgt.

Reparierte DDoS-Serverattacken:
25.08.2022 09:01:17 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 25.08.2022 09:19:34 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 25.08.2022 09:19:34 Error-Meldung TV-Zeitung 25.08.2022 09:29:58 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 25.08.2022 09:29:58 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 25.08.2022 09:29:58 Error-Meldung Anzeiger Olten 26.08.2022 07:19:53 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 26.08.2022 08:39:08 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 26.08.2022 11:26:23 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 26.08.2022 11:26:23 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 26.08.2022 11:26:23 Error-Meldung TV-Zeitung 30.08.2022 16:27:37 Error-Meldung TV-Zeitung 31.08.2022 17:34:14 Error-Meldung TV-Zeitung 01.09.2022 14:54:09 Error-Meldung TV-Zeitung 06.09.2022 13:23:49 Error-Meldung TV-Zeitung 13.09.2022 10:50:15 Error-Meldung Anzeiger Olten 14.09.2022 11:54:37 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 14.09.2022 11:54:37 Error-Meldung Anzeiger Olten 14.09.2022 11:54:37 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 16.09.2022 08:58:31 Error-Meldung Anzeiger Olten 18.09.2022 07:17:15 IT Schweizerinnen.ch Admin 18.09.2022 08:40:15 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 18.09.2022 09:58:25 Error-Meldung Anzeiger Olten 19.09.2022 10:17:31 Error-Meldung Anzeiger Olten 19.09.2022 10:17:31 Error-Meldung TV-Zeitung 20.09.2022 10:09:27 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 20.09.2022 10:09:27 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 20.09.2022 10:09:27 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 23.09.2022 08:57:02 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 23.09.2022 08:57:02 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 23.09.2022 08:57:02 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 23.09.2022 08:57:02 Error-Meldung TV-Zeitung 27.09.2022 09:07:00 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 27.09.2022 09:07:00 Error-Meldung TV-Zeitung 27.09.2022 09:18:15 IT KircheLangenthal.ch 29.09.2022 08:19:17 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 


«Karten-Verlag Lützenberger Senior» (9/2022)

Headline (9/2022)

Online-Shop-Artikel 1: Karten-Verlags-Set 1
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

79


Online-Shop-Artikel 2: Karten-Verlags-Set 2
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

80
Online-Shop-Artikel 3: Karten-Verlags-Set 3
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

81
Online-Shop-Artikel 4: Karten-Verlags-Set 4
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

82
Online-Shop-Artikel 5: Karten-Verlags-Set 5
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

83
Online-Shop-Artikel 6: Karten-Verlags-Set 6
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

84
Online-Shop-Artikel 7: Karten-Verlags-Set 7
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

85
Online-Shop-Artikel 8: Karten-Verlags-Set 8
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

86
Online-Shop-Artikel 9: Karten-Verlags-Set 9
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

87
Online-Shop-Artikel 10: Karten-Verlags-Set 10
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

88
Online-Shop-Artikel 11: Karten-Verlags-Set 11
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

89
Online-Shop-Artikel 12: Firmenpräsentationsbuch, hochglanz, laminiert
Buchherstellung (Firmenpräsentationsbuch)
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

90
Online-Shop-Artikel 13: 3er-Wickelfalz mit total 6 gestalteten Seiten inklusiv Titelblatt
Drucksache Nr. 13 in Form eines Wickelfalzes mit 3 Seiten Vorderseite mit Titelblatt und Rückseite mit 3 Seiten gestaltetem Werbetext mit Fotos und technischen Detail-Angaben; genannt auch A4-Einsteck-Flyer Höhe 210 mm.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

91
Online-Shop-Artikel 14: 4er-Wickelfalz mit total 8 gestalteten Seiten inklusiv Titelblatt
Drucksache Nr. 14 in Form eines Wickelfalzes mit 4 Seiten Vorderseite mit Titelblatt und Rückseite mit 4 Seiten gestaltetem Werbetext mit Fotos und technischen Detail-Angaben; genannt auch 4er-Wickelfalz Höhe 210 mm.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

92
Online-Shop-Artikel 15: 5er-Wickelfalz mit total 10 gestalteten Seiten inklusiv Titelblatt
Drucksache Nr. 15 in Form eines Wickelfalzes mit 5 Seiten Vorderseite mit Titelblatt und Rückseite mit 5 Seiten gestaltetem Werbetext mit Fotos und technischen Detail-Angaben; genannt auch 5er-Wickelfalz Höhe 210 mm.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

93
Online-Shop-Artikel 16 in einem Video gezeigt: Ein Bestseller ist der Mini-Flyer als «bessere» Visitenkarte gedacht
Drucksache Nr. 16: Unser 8-teiliger Drucksachen-Prospekt ist dreimal so gross wie eine Visitenkarte, ist also etwas kleiner im Format als etwa dreimal eine Visitenkarte übereinander gehalten. Genannt wird er Mini-Flyer mit 8 gestalteten Seiten insgesamt. Vorderseite 4 und Rückseite 4 Seiten. Von aussen gegen innen eingeklappt und gefaltet (dritte Seite auf der Vorderseite ist die Titelseite).
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

94
Online-Shop-Artikel 17: eine schöne Geschäftsmappe für Ihre Unterlagen ist unabdingbar
Drucksache Nr. 17: Akten-Mappe oder Prospekt-Mappe passend in ein C4-Kuvert und für max. DIN-A4-Prospekte oder Akten.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

95
Online-Shop-Artikel 18: eine professionelle Periodika mit Qualitäts-Typografie und Lektorat-Garantie Verlag by us
Drucksache Nr. 18: Kunden-Zeitung zweimal im Falz mit Heftklammern: Ein gängiges Werbe-Mittel ist immer noch die Kunden-Zeitung im Format A4 zweimal im Falz mit Heftklammern. 8- oder 12-seitig oder 16-seitig oder mehr (in der Vierer-Reihe). Korrektur-Läufe, Text- und Umbruch-Arbeiten. Texten und Redigieren. Foto-Arbeiten. Ablieferung in beliebiger Druckerei mit Beschnitt-Zeichen und Druckvorstufen-Kenndaten zum sofortigen Vervielfältigen in der Druckerei.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

96
Online-Shop-Artikel 19: Exzellente Broschüre zweimal im Falz mit Heftklammern matt oder gestrichen
Drucksache Nr. 19: Broschüre zweimal im Falz mit Heftklammern: Ein gängiges Werbe-Mittel ist immer auch die Broschüre im Format A5 zweimal im Falz mit Heftklammern. 8- oder 12-seitig oder 16-seitig oder mehr (in der Vierer-Reihe). Korrektur-Läufe, Text- und Umbruch-Arbeiten. Texten und Redigieren. Foto-Arbeiten. Ablieferung in beliebiger Druckerei mit Beschnitt-Zeichen und Druckvorstufen-Kenndaten zum sofortigen Vervielfältigen in der Druckerei.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

97
Online-Shop-Artikel 20: Eine gedruckte Riesen-Zeitung im Überformat von unserer Grafik-Abteilung konstruiert
Drucksache Nr. 20: A2-Überformat-Hauszeitung auf A4-Breite zweimal eingeklappt und dann von unten her auf A5-Format zweimal eingeklappt, in Folie zum Versand verpackt zum Versenden mit den Kunden-Adressen versehen.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

98
Online-Shop-Artikel 21: Unsere Verlags- Idee für Sie ist eine Jubiläums-Broschüre mit Klebe-Bindung matt oder gestrichen
Drucksache Nr. 21: Jubiläums-Broschüre mit Klebe-Bindung: Im Jahr 1993 erhielten wir als Pioniere den ersten Jubiläums-Broschüre-Auftrag. Heute ist so eine grosse Jubiläums-Broschüre, die eigentlich ein dickes A4-Druckerzeugnis ist mit Klebe-Bindung, praktisch ein biegsames Buch, welches gut in den Händen blätterbar und lesbar ist.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

99
Hier Einstieg bei uns über Preprocessor-Technik
Neue Website von uns machen lassen mit der Preprocessor-Technik (HTML5-Bestandteil und internationaler Standard) gemäss Referenzen siehe unter www.schweizerinnen.a4w.ch/suchluchs.a4w.ch
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen
100

Hier Einstieg bei uns über Preprocessor-Technik
Neue Website von uns machen lassen mit der Preprocessor-Technik (HTML5-Bestandteil und internationaler Standard) gemäss Referenzen siehe unter www.schweizerinnen.a4w.ch/suchluchs.a4w.ch
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen
101Ressorts in eigenen Mobilfunkmarkt-Tools: (9/2022)

... KircheLangenthal.ch (mehr...)
... «About us» (mehr...)
... Unser Wissenschafts-Ressort (mehr...)
... Kulturelles (mehr...)
... Historisches in der Welt (mehr...)


Zeitskaladiagramm bis 2034 bis

Im Jahr 2024 muss die eingetragene Marke «A4Web Langenthaler» beim ige.ch erneuert werden. Aber bereits 2019 zeichnet sich eine andere Marke als Erfolgsgarant der Firma A4Web Langenthaler aus: es ist der Agenda-Manager. Währendem der grosse Agenda-Manager, der Langenthaler.ch selbst, völlig mit automatischer Redaktion nach dem Agenda-System völlig automatisch läuft und bei jedem Surfer einen neuen Algorithmus berechnet nach dem Verhältnis 1 : 10 : 6 und hier mit diesem Chat nur eine kleine tägliche Redaktion präsentiert, ist der kleine Agenda-Manager (hier präsentiert in Form eines Fernsehprogramms) mit täglichen Arbeiten verbunden, da die Fernsehtipps über drei Wochen jeweils aktuell gehalten werden müssen.

 

Kunden / Nutzen

Vielmehr ist eine neue viel bessere Marke entstanden als der Firmenname selbst. Unser IT-Produkt 5 mit Namen «Agenda-Manager» ist daher in allen Domains abgesichert worden als weltweite einzigartige erstmalige Idee, eine PHP-Agenda zu vermarkten. Ziel ist aber der deutschschweizer Webdesign-Markt, wo man bis zu 20 Kunden oder mehr erhalten möchte. Die Handelszeitung berichtete ja auch, dass jene Wolke mit dem besten IT-Produkt durch b2b-Firmen berücksichtigt werden bei der Auftragsvergabe. Hier ist das beste Produkt, der kleine Agenda-Manager. Ein Einstieg in eine parallele Webseite zu Ihrer bestehenden, wo man auch eine Firmenpräsentation in Form eines Buches einbauen kann, oder unten lediglich einen kleinen Flyer bei uns Buch- und Werbedrucksachenspezialisten herstellen lassen kann.